Vedligeholdelse

Nabohaven forestår gerne vedligeholdelsen af haver, udenoms arealer for private, virksomheder og ejendomsforeninger, hele året i alle sæsoner. Typiske laves en årlig vedligeholdelses aftale, der betales med et månedligt abonnement og kan omfatte:

  • Græsslåning
  • Hækklipning
  • Kultivering og fjernelse af ukrudt i bede
  • Beskæring
  • Snerydning
  • Fejning, rivning af stier, gangarealer m.m.

Du slipper for at bekymre dig om haven og overlader ansvaret til os, der nok skal sørge for at vedligeholde den.

 

Gem

Gem